Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Covid-19 pandemisi nedeniyle bir yıl ara vermek zorunda kaldığımız, bir yıl da çevirimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursumuzun bu yıl yirmincisini gerçekleştireceğiz.

Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları başlangıcından bugüne değin endokrinolojiyle ilgili tüm disiplinlerden birçok meslektaşımızın bir araya geldiği, deneyimlerin paylaşıldığı, multidisipliner yaklaşımlarla konuların tartışıldığı bir bilimsel organizasyon olmasının yanı sıra hepimiz için her sene yeni şeyler öğrendiğimiz bir okul olmuştur.

Bu sene de farklı disiplinlerden deneyimli hocalarımız ve genç meslektaşlarımızla endokrinoloji alanındaki güncel konuların tartışıldığı, disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını umduğumuz bir bilimsel etkinlik olmasını temenni ediyoruz.

Sosyal açıdan da birlikte olmaktan çok mutlu olduğumuz bu ailenin bireyleri olarak iki yıllık bir aradan sonra yeniden yüz yüze bir toplantıda buluşmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz.

Sizleri 10-13 Kasım 2022 tarihinde Spice Otel, Antalya’da yapılacak olan 20. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursuna katılmaya davet ediyoruz.

Kursumuzda buluşmak üzere, sevgi ve saygılarımızı sunarız.


Prof. Dr. Yeşim Erbil

Prof. Dr. Serkan Sarı